Nikai 4 Life 
/

De stichting tegen Rhabdoïde Kinderkanker!  

 

Testen van medicijnen 


De onderzoeksgroep van Jarno Drost in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie doet onderzoek naar rhabdoïde tumoren. Zij maken gebruik van zogenaamde organoïden*, kleine stukjes weefsel die in het laboratorium worden gegroeid uit rhabdoïde tumoren, om de gevoeligheid van tumorcellen voor medicijnen te onderzoeken. Hieruit zijn enkele medicijnen gekomen die in het laboratorium een remmend effect hebben op de groei van rhabdoïde tumorcellen. 


In het voorjaar van 2019 is een onderzoek gestart met een aantal van deze medicijnen. Dit onderzoek wordt gefinancierd door Stichting Nikai 4 Life. De resultaten van dit onderzoek worden richting het einde van 2019 verwacht. In dit onderzoek wordt o.a. naar de mogelijke oorzaken van de remming van deze medicijnen gekeken. Klik hier voor een korte video


Dit zodat er aanknopingspunten kunnen worden gevonden voor verdere ontwikkeling van deze medicijnen. Daarnaast wordt er verder getest of deze medicijnen in combinatie met andere medicijnen nog betere resultaten kunnen opleveren.


Start: Februari 2019

Looptijd: +/- 10 maanden

Status: Afgerond

Kosten: circa € 100.000

 *De organoïden-technologie maakt het voor het eerst mogelijk om met hoge efficiëntie tumorweefsel te kweken uit patiëntmateriaal. Organoïden kunnen vervolgens onder andere gebruikt worden om de gevoeligheid van tumorcellen voor medicijnen te onderzoeken.


Evaluatie-resultaat 

Het project “testen medicijnen” heeft ons in staat gesteld beter inzicht te krijgen in de werking van deze medicijnen. We hebben onder andere gevonden dat de in het lab gegroeide tumorcellen gevoeliger zijn voor de medicijnen dan gezonde cellen. Dit kunnen we nu deels verklaren door de verhoogde aanwezigheid van een bepaald tumor suppressor eiwit in de tumorcellen. Dit zou erop kunnen wijzen dat de medicijnen minder bijeffecten hebben dan de behandelingen die momenteel worden toegepast op kinderen met een
rhabdoïde tumor.


De resultaten van “testen medicijnen” hebben de basis gevormd voor een nieuw project (Crispr onderzoek)
waar we verder gaan kijken naar mogelijke bijwerkingen en of de gevonden medicijnen
wellicht toegepast kunnen gaan worden in de kliniek.