Nikai 4 Life 
/

De stichting tegen Rhabdoïde Kinderkanker!  

 

ANBI


Stichting Nikai 4 Life is sinds de oprichting 22 juni 2018 door de belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs betekent die status dat ze giften aan stichting Nikai 4 Life volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

Organisaties die de ANBI-status willen, moeten voldoen aan een aantal regels die deugdelijk bestuur en beleid waarborgen. Die regels zijn hier te zien. De ANBI-status geeft donateurs, maar ook Stichting Nikai 4 Life, een aantal fiscale voordelen.

Particulieren en bedrijven kunnen donaties fiscaal aftrekken! 

Hierdoor kan je  belastingvoordeel oplopen tot maar liefst boven de 50%. Je gift is namelijk volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Meer informatie vind u op Vriend van Nikai 4 Life


Kijk voor de laatst informatie op www.belastingdienst.nl


Vanuit de ANBI is er vanaf 2021 de publicatie verplichting voor Stichtingen met inkomsten boven de 50.000 euro. Dit als aanvulling op het jaarverslag
AVG / Privacy Policy 

Stichting Nikai 4 Life hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wordt heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met persoonsgegevens.

We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Nikai 4 Life houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Stichting Nikai 4 Life verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie email en telefonisch    

Stichting Nikai 4 Life verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

- Het afhandelen van uw donatie

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is

- U te informeren over /wijzigingen van onze activiteiten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Stichting Nikai 4 Life verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.    

Persoonsgegevens bewaren

Stichting Nikai 4 Life bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Maximaal 7 jaar.  

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Nikai 4 Life verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Stichting Nikai 4 Life gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.  

Beveiliging persoonsgegevens

Stichting Nikai 4 Life neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nikai4life.nl.